Thay vì copy, bạn có thể đọc và viết lại cho nó lâu hơn.